หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง(ค่ายทหาร) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
3 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาฯ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
4 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
5 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
7 โรงเรียนบ้านท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
8 โรงเรียนบ้านนา ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
9 โรงเรียนบ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
10 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
11 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
14 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
15 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
17 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(เดิม) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
18 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(ใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
19 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
20 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
21 โรงเรียนเมตตาวิทยา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
22 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
23 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]