หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา
ณ เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 521 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 525 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 514 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง 516 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม หอประชุม 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงยิมส์พลศึกษา 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 537 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 531 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 531 19 ธ.ค. 2556 13.00 ตามเกณฑ์สพฐ.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 535 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 535 19 ธ.ค. 2556 13.00 ตามเกณฑ์สพฐ.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ห้องโสตพระรณกืจปรีชา 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อาคาร 100 ปี ห้อง ประชุม อาคาร 100 ปี 19 ธ.ค. 2556 08.30 ตามเกณฑ์สพฐ.


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน sil63pbn.net หรือ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]