เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ย. 2556
22 ก.ย. 2556
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสามารถเช็ครายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
แข่งขันระดับภาคตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ


สพม.40 แจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดการลงทะเบียนการแข่งขัน
1. โรงเรียนที่ถูกโอนผลรายชื่อนักเรียนเข้ามาในระดับภาคแล้ว หากมีปัญหาเกี่ยวกับชื่อ-สกุลหรือต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือผู้ฝึกสอนให้ทำหนังสือไปยังเขตที่สังกัด ซึ่งเขตสามารถพิจารณาและจัดการแก้ไขให้ได้จนถึงระดับภาคปิดระบบ( วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 )
2.หลังจากที่ระดับภาคปิดระบบ การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อ-สกุล ให้ยื่นคำร้องในระบบของภาค ภายในวันที่ 21-27 พฤศจิกายน (การเปลี่ยนตัวให้เป็นไปตามระเบียบของ สพฐ. )
3. ประกาสรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556 และสารมารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2556
 
 
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ
>>Download<<
 
 
 
 
>>>ประกาศ<<<
แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสพม.34กลุ่มดอยสุเทพ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนนี้ทางผู้ดูแลระบบปิดรับแจ้งการแก้ไขข้อมูลทุกรายการ เนื่องจากต้องทำรายงานสรุปผลการแข่งขันส่ง สพม.34 สำหรับรายการใดที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้ยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลได้ในวันแข่งขันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเกณฑ์และกติกาของสพฐ. แจ้งมาเพื่อทราบ
Admin 7/11/2556
 
 
การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มดอยสุเทพ
วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ลงทะเบียนเวลา 08.00น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
การแข่งขันหุ่นยนต์

การลงทะเบียนแข่งขัน
ให้
โรงเรียนที่ต้องการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ให้ส่งรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม/รายการที่ต้องการส่งแข่งขัน มาที่ E-mail :kawila.chiangmai@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

สำหรับโรงเรียนใดที่ลงทะเบียนการแข่งขันไปแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขันหรือแก้ไขรายชื่อนักเรียนให้แจ้งรายละเอียดมาที่ E-mail :kawila.chiangmai@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556

แข่งขัน วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

ประกาศ!!!การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มดอยสุเทพ (เพิ่มเติม)

Download
 
 
การเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
**ประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
**ประเภททีม 2-3 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ 1 คน
**ประเภททีม 4-5 คน สามารถเปลี่ยนตัวได้ 2 คน
**สามารถขอเปลี่ยนตัวนักเรียนได้ในวันลงทะเบียน ณ สนามแข่งขัน ครูผู้ควบคุมต้องมีเอกสารขอเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียนยื่นในวันลงทะเบียน
 
 

ปิดรับลงทะเบียนการแข่งขัน 14 กันยายน 2556 17.00น.
 
 
ประกาศหัวข้อแข่งขันทักษะภาษาไทย
งานศิลปหัตถกรรม กลุ่มดอยสุเทพ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

1. หัวข้อการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ม.ต้น/ม.ปลาย)
     "คิดดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเด็กไทย" 
ส่งสำเนาบทพูดในวันแข่งขันจำนวน 3 ชุด
2. หัวข้อการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง
    ม.ต้น>> "สุดยอดเด็กไทย คิดไกลคิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
    ม.ปลาย >>ตามเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

3. การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
**
กำหนดบทอ่าน
บทบังคับ            โคลงโลกนิติ
บทเลือก            นิราศภูเขาทอง
                           พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

4.การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
**

กำหนดบทอ่าน
บทบังคับ            ลิลิตตะเลงพ่าย
บทเลือก            อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
                           บทนมัสการอาจาริยคุณ (ท่องเป็นทำนองสรภัญญะ)


**หมายเหตุ กำหนดให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนต้องท่องอาขยานทั้งบทบังคับ และจับสลากเลือก ๑ บทจากบทที่กำหนดให้ (เนื้อหาบทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มดอยสุเทพ

 
  <<สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มดอยสุเทพ>>
1.>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  วันที่ 21-22 กันยายน 2556      
     เครื่องบินเล็ก วันที่24 กันยายน 2556
2.>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ   
     
วันที่ 22  กันยายน 2556
3.>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

     วันที่ 21 กันยายน 2556
4.>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  วันที่
21 กันยายน 2556
     การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  วันที่ 21-22 กันยายน 2556
5.>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ
      ดนตรีไทย โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วันที่ 21 กันยายน 2556
     
ทัศนศิลป์ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันที่
21 กันยายน 2556
      ดนตรีสากล โรงเรียนสันกำแพง
วันที่ 23 กันยายน 2556
      นาฎศิลป์ โรงเรียนสันกำแพง
วันที่ 23 กันยายน 2556
6.>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2556
     ภาษาอังกฤษ
     ภาษาจีน
     ภาษาญี่ปุ่น
     ภาษาฝรั่งเศส

7.>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ 23 กันยายน 2556
8.>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหอพระ 
วันที่ 22 กันยายน 2556
9.>กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
วันที่ 21 กันยายน 2556
     โรงเรียนสันกำแพง
     โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนนักเรียน
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มดอยสุเทพที่จะส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านในการลงทะเบียนให้แจ้งมาทาง E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13:24 น.
โรงเรียนในกลุ่มดอยสุเทพสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 กันยายน 2556
หลังจากที่โรงเรียนได้รับรหัสผ่านแล้วสามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 10:23 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 900
จำนวนนักเรียน 1,921
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,096
จำนวนกรรมการ 868
ครู+นักเรียน 3,017
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,885
ประกาศผลแล้ว 181/275 (65.82%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 48
สัปดาห์ที่แล้ว 143
เดือนนี้ 337
เดือนที่แล้ว 606
ปีนี้ 3,989
ทั้งหมด 153,553