หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
2 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  
3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
7 โรงเรียนสันกำแพง  
8 โรงเรียนหอพระ  
9 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  
10 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]