หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.1 - ม. 3 ห้อง 523 22 ก.ย. 2556 09.00 - 11.05
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.4 - ม.6 ห้อง 524 22 ก.ย. 2556 09.00 - 11.05
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง มุกชั้นล่าง 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00 ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และติดตั้งแผงโครงงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2556
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.4 - ม.6 ห้อง มุกชั้นล่าง 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00 ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และติดตั้งแผงโครงงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2556
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง มุกชั้นล่าง 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00 ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และติดตั้งแผงโครงงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2556
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.4 - ม.6 ห้อง มุกชั้นล่าง 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00 ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และติดตั้งแผงโครงงานได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2556
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง 532 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ชั้น ม.4 - ม.6 ห้อง 532 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น ม.1 - ม.3 ห้อง ห้องประชุมดอกปีบ 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น ม.4 - ม.6 ห้อง ห้องประชุมดอกปีบ 22 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]