หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้องดนตรี ห้อง ห้องคนตรี 23 ก.ย. 2556 09.15
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้องศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 23 ก.ย. 2556 09.15
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 23 ก.ย. 2556 09.15
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 23 ก.ย. 2556 09.15
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้อง ICT ชั้น 1 ห้อง ห้อง ICT 23 ก.ย. 2556 09.15
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ห้องประชุม ห้อง ห้องประชุม 23 ก.ย. 2556 09.15
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ศูนย์พระราชกรณียกิจฯ ห้อง ศูนย์พระราชกรณียกิจฯ 23 ก.ย. 2556 09.15
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารอาภา ชั้น 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 23 ก.ย. 2556 09.15
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารอาภา ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา 23 ก.ย. 2556 09.15
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 23 ก.ย. 2556 09.15
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อาคารอาภา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2556 09.15
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ศาลาจริยธรรม ห้อง ศาลาจริยธรรม 23 ก.ย. 2556 09.15
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]