หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสุเทพ

ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 754,753 21 ก.ย. 2556 08.30-10.30 752 ห้องพักผู้เข้าแข่งขัน
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 5 ห้อง 754,753 21 ก.ย. 2556 10.30-12.00 752 ห้องพักผู้เข้าแข่งขัน
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป 735 ห้องพักผู้เข้าแข่งขัน
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป 731 ห้องพักผู้เข้าแข่งขัน
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป 745 ห้องพักผู้เข้าแข่งขัน
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 736 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป 745 ห้องพักผู้เข้าแข่งขัน
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722,723,724 21 ก.ย. 2556 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725,726,727 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโถง 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 21 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 742 21 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 21 ก.ย. 2556 08.30 - 10.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 21 ก.ย. 2556 10.30 – 12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743 21 ก.ย. 2556 08.30 - 10.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 743 21 ก.ย. 2556 10.00 – 12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 748,747,746 21 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 747,756 21 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]