หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 130 83 70.94% 20 17.09% 9 7.69% 5 4.27% 117
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 111 66 63.46% 15 14.42% 12 11.54% 11 10.58% 104
3 โรงเรียนสันกำแพง 100 46 52.87% 8 9.2% 11 12.64% 22 25.29% 87
4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 96 40 44.94% 18 20.22% 17 19.1% 14 15.73% 89
5 โรงเรียนหอพระ 80 35 50% 9 12.86% 7 10% 19 27.14% 70
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 77 34 49.28% 13 18.84% 9 13.04% 13 18.84% 69
7 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 56 26 53.06% 6 12.24% 4 8.16% 13 26.53% 49
8 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 63 21 36.21% 16 27.59% 7 12.07% 14 24.14% 58
9 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 50 15 35.71% 12 28.57% 5 11.9% 10 23.81% 42
10 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 42 12 33.33% 12 33.33% 6 16.67% 6 16.67% 36
11 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 42 10 29.41% 6 17.65% 8 23.53% 10 29.41% 34
12 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 15 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย 21 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
15 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
17 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053247724
นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์ E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]