โรงเรียนในกลุ่มดอยสุเทพสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 กันยายน 2556
หลังจากที่โรงเรียนได้รับรหัสผ่านแล้วสามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 9-14 กันยายน 2556 นี้เท่านั้น
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 10:23 น.