โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนนักเรียน
แจ้งโรงเรียนในกลุ่มดอยสุเทพที่จะส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านในการลงทะเบียนให้แจ้งมาทาง E-mail: kawila.chiangmai@gmail.com
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13:24 น.