หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 211 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 211 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 212 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 212 31 ต.ค. 2556 08.30-10.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 221 31 ต.ค. 2556 08.30-12.00 เก็บตัวที่ห้อง 222
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 225 31 ต.ค. 2556 08.30-12.00 เก็บตัวที่ห้อง 224
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 4 ห้อง ศูนย์นวัตกรรม 31 ต.ค. 2556 08.30 เก็บตัวที่ห้องเกียรติยศ เวลาพูดไม่เกิน 5 นาที บวก/ลบ 30 วินาที
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 4 ห้อง นาฏศิลป์ 31 ต.ค. 2556 08.30 เก็บตัวที่ห้องเกียรติยศ เวลาพูดไม่เกิน 5 นาที บวก/ลบ 30 วินาที
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 08.30-09.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง อาคาร 2 ห้อง 223 31 ต.ค. 2556 08.30-09.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]