หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องสมุด 2 31 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องสมุด 2 31 ต.ค. 2556 10.30-11.30
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2556 08.30
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง โรงอาหาร 31 ต.ค. 2556 08.30
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A32 31 ต.ค. 2556
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A33 31 ต.ค. 2556
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A21 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่แตง ห้องสมุด 31 ต.ค. 2556 08.30
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่แตง ห้องสมุด 31 ต.ค. 2556 08.30
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A22 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง สนามหน้าเสาธง 31 ต.ค. 2556 09.00-10.00
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]