หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 326 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 327 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 322 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง 323 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B 27 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ใต้ถุนอาคารใหม่ 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ใต้ถุนอาคารใหม่ 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ห้อง 324 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ห้อง 325 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 332 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง 333 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องจริยธรรม 31 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]