หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยสามหมื่น
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B31 31 ต.ค. 2556
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B31 31 ต.ค. 2556
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A41 31 ต.ค. 2556
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A41 31 ต.ค. 2556
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B33 31 ต.ค. 2556
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B33 31 ต.ค. 2556
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B35 31 ต.ค. 2556
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง B34 31 ต.ค. 2556
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2556
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง โสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2556
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A2 31 ต.ค. 2556
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A37 31 ต.ค. 2556
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A37 31 ต.ค. 2556
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A38 31 ต.ค. 2556
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A38 31 ต.ค. 2556
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A39 31 ต.ค. 2556
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ห้อง A40 31 ต.ค. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]