หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 120 90 81.82% 10 9.09% 4 3.64% 6 5.45% 110
2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 115 74 65.49% 24 21.24% 8 7.08% 7 6.19% 113
3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 102 66 67.35% 17 17.35% 11 11.22% 4 4.08% 98
4 โรงเรียนแม่แตง 83 40 48.78% 18 21.95% 12 14.63% 12 14.63% 82
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 75 37 53.62% 12 17.39% 7 10.14% 13 18.84% 69
6 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 77 33 45.21% 19 26.03% 9 12.33% 12 16.44% 73
7 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 69 33 52.38% 9 14.29% 10 15.87% 11 17.46% 63
8 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 47 12 26.67% 21 46.67% 3 6.67% 9 20% 45
9 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 46 12 26.67% 12 26.67% 10 22.22% 11 24.44% 45
10 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 32 11 44% 8 32% 1 4% 5 20% 25
11 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
12 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 58 7 14% 13 26% 12 24% 18 36% 50
13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 16 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 7 58.33% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]