หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 4 9 8
2 002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 120 340 164
3 005 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 102 262 127
4 007 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 77 122 100
5 004 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 115 240 144
6 008 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 46 88 52
7 001 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 69 148 91
8 006 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 32 58 33
9 003 โรงเรียนแม่แตง 83 220 114
10 009 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 11 26 13
11 011 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 47 127 74
12 014 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 16 24 16
13 013 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 58 106 84
14 012 โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 75 136 79
รวม 855 1906 1099
3005

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง 0818817908 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
หรือ...ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]