หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ห้อง 232 ชั้น 3 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ห้อง 232 ชั้น 3 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ห้อง 222 ชั้น 2 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ห้อง 222 ชั้น 2 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ห้อง 421 (ห้องประชุมเวียงผา) ชั้น 2 3 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ห้อง 421 (ห้องประชุมเวียงผา) ชั้น 2 3 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ห้อง 226 ชั้น 2 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ห้อง 226 ชั้น 2 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร. 081-5301584
คุณครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 084-0472787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]