หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สนามหน้าห้องพยาบาล 3 ต.ค. 2556 09.00-เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องประชุมดอยอ่างขาง 4 ต.ค. 2556 09.00-เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 221 (ห้องศูนย์ภาษาไทย1) 3 ต.ค. 2556 09.00-10.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 221 (ห้องศูนย์ภาษาไทย1) 3 ต.ค. 2556 10.00-11.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 (ห้องศูนย์คณิตศาสตร์) 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (ห้องศูนย์ภาษาไทย2) 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (ห้องศูนย์ภาษาไทย2) 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร. 081-5301584
คุณครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 084-0472787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]