หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 105 75 73.53% 15 14.71% 8 7.84% 4 3.92% 102
2 โรงเรียนไชยปราการ 82 55 67.07% 10 12.2% 10 12.2% 7 8.54% 82
3 โรงเรียนรังษีวิทยา 75 54 72% 13 17.33% 4 5.33% 4 5.33% 75
4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 72 47 65.28% 15 20.83% 7 9.72% 3 4.17% 72
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 72 44 61.97% 7 9.86% 12 16.9% 8 11.27% 71
6 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 71 43 61.43% 14 20% 7 10% 6 8.57% 70
7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 67 42 63.64% 11 16.67% 8 12.12% 5 7.58% 66
8 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 68 40 58.82% 12 17.65% 8 11.76% 8 11.76% 68
9 โรงเรียนฉื้อจี้ 67 37 57.81% 17 26.56% 6 9.38% 4 6.25% 64
10 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 57 32 56.14% 8 14.04% 11 19.3% 6 10.53% 57
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 59 30 50.85% 15 25.42% 11 18.64% 3 5.08% 59
12 โรงเรียนสายอักษร 33 21 65.63% 7 21.88% 4 12.5% 0 0% 32
13 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 30 21 72.41% 6 20.69% 1 3.45% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนศีลรวี 32 14 43.75% 10 31.25% 5 15.63% 3 9.38% 32
15 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 15 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 14 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร. 081-5301584
คุณครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 084-0472787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]