หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 15 29 17
2 001 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 105 242 126
3 003 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 57 119 86
4 004 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 72 214 93
5 009 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 68 142 87
6 002 โรงเรียนไชยปราการ 82 142 98
7 010 โรงเรียนฉื้อจี้ 67 109 94
8 005 โรงเรียนรังษีวิทยา 75 136 89
9 006 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 71 136 77
10 012 โรงเรียนศีลรวี 32 62 34
11 015 โรงเรียนสายอักษร 33 48 33
12 014 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 30 87 31
13 007 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 67 147 73
14 016 โรงเรียนฝางธรรมศึกษา 0 0 0
15 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 14 27 21
16 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 72 205 103
17 013 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 59 205 73
รวม 919 2050 1135
3185

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม โทร. 081-5301584
คุณครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง 084-0472787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]