การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.3 ทอง ชนะเลิศ
2 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.6 เงิน 4

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.08 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.68 ทองแดง 4
5 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.08 ทองแดง 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.42 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.25 ทองแดง 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 4
5 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม
4 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม
5 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม
6 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.5 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.9 ทอง 4
5 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.3 ทอง 5
6 ศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.3 เงิน 6
7 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.2 เงิน 7
8 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.5 เงิน 8
9 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 9
10 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.1 เงิน 10
11 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.75 เงิน 11

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 4
5 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 5
6 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 6
7 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 7
8 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 8

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 4
5 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.4 ทอง 4
5 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 5
6 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.5 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.25 ทอง 7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 4
5 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 5
6 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 6
7 บ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 6
8 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 6
9 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 9
10 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 10

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 4
5 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 5
6 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 6
8 ศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 6
9 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 9

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.5 เงิน 4
5 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.5 เข้าร่วม 5
6 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 57.5 เข้าร่วม 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 4
5 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 5
6 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 5
7 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 5
8 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 8
9 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4
5 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
6 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
7 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
8 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
9 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
10 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
11 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
6 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
7 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
8 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
9 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
10 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5
11 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 5

ศิลปะ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 99.45 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 97.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.15 ทอง 4
5 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.24 ทอง 5
6 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.5 ทอง 6
7 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.84 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.84 เงิน 8
9 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.55 ทองแดง 9
10 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 10

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.4 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 4
5 ศีลรวี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.4 ทอง 5
6 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.8 ทอง 6
7 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 7
8 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 8
9 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.4 เงิน 9
10 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.8 เงิน 10
11 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.6 เงิน 11
12 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.6 เงิน 12
13 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.2 เงิน 13
14 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69.8 ทองแดง 14

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.78 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.42 ทอง 4
5 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.21 ทอง 5
6 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.14 ทอง 6
7 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 7
9 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 7
10 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 7
11 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 11
12 พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.57 ทองแดง 12

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.2 ทอง ชนะเลิศ
2 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.5 ทอง 4
5 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.3 ทอง 5
6 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.2 ทอง 6
7 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 7
8 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.8 เงิน 8
9 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.6 เงิน 9
10 สายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.6 เงิน 10
11 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 11

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94.5 ทอง ชนะเลิศ
2 รังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.4 ทอง 4
5 ไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 5
6 เวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.3 เงิน 6
7 แม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.67 เงิน 7
8 รัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.4 เงิน 8
9 ฉื้อจี้ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 9
10 ราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.83 เงิน 10
11 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 11