หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่ม ดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง401 (ห้องประวัติศาสตร์) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ห้อง401 (ห้องประวัติศาสตร์) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 416 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 415 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง 424 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง 421 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง 427 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง 426 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 418(พุทธรักษา) 12 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]