หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 118 83 73.45% 18 15.93% 5 4.42% 7 6.19% 113
2 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 87 40 49.38% 20 24.69% 10 12.35% 11 13.58% 81
3 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 69 37 56.06% 13 19.7% 9 13.64% 7 10.61% 66
4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 84 36 44.44% 20 24.69% 13 16.05% 12 14.81% 81
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 63 32 51.61% 10 16.13% 12 19.35% 8 12.9% 62
6 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 74 26 36.62% 16 22.54% 14 19.72% 15 21.13% 71
7 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 39 22 56.41% 11 28.21% 4 10.26% 2 5.13% 39
8 โรงเรียนสันติสุข 47 19 44.19% 11 25.58% 2 4.65% 11 25.58% 43
9 โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 35 17 53.13% 6 18.75% 3 9.38% 6 18.75% 32
10 โรงเรียนวชิราลัย 24 12 52.17% 6 26.09% 4 17.39% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 29 11 37.93% 8 27.59% 8 27.59% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 19 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 5 27.78% 18
13 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 12 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
14 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]