หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 74 137 91
2 006 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 84 185 109
3 007 โรงเรียนสันติสุข 47 93 59
4 001 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 118 302 157
5 005 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 87 191 99
6 002 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 69 178 95
7 003 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 63 160 82
8 008 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 39 76 53
9 016 โรงเรียนพัฒนวิทยศึกษา 35 69 51
10 017 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 19 29 26
11 009 โรงเรียนวชิราลัย 24 35 28
12 013 โรงเรียนสืบนทีธรรม 0 0 0
13 014 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 0 0 0
14 015 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว - นวรัฐ 0 0 0
15 012 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 12 21 12
16 018 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1 3 2
17 010 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 29 72 49
รวม 701 1551 913
2464

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]