หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 14 50 21
2 002 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 79 199 112
3 003 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 83 198 112
4 001 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 99 193 132
5 004 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 51 77 66
6 006 โรงเรียนวัดบ้านขุน 0 0 0
รวม 326 717 443
1160

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร.08-9559-0542
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]