เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คลิกที่นี่ --> คำสั่งกรรมการดำเนินและกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละ 10 คน (นักเรียนที่ไม่ได้แข่งขันในภาคเช้า) เข้าร่วมพิธีเปิดในเวลา 08.20 น. ที่หอประชุมใหญ่(หอประชุมอินทนนท์) โรงเรียนจอมทอง

 
 

กำหนดการและแผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.34 กลุ่ม 6 (อินทนนท์ 2)
วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่ --> กำหนดการและแผนผังโรงเรียนจอมทอง

 
 

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

คำชี้แจง

1. ขอให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ระดับการประกวด ( 1.ประถมศึกษา 2.มัธยมศึกษาตอนต้นขยายโอกาส 3.มัธยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย) ,ชื่อโรงเรียน , ผลงานให้ถูกต้องภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 

2. จะประกาศผลการคัดเลือก เพื่อนำเสนอผลงานในการประกวดและแข่งขัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 บนเว็บไซต์ www.sillapa.net และ www.innoobec.org

3. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ อ.พรชัย  โทร.089-5017114  , 0 2288 5898 หรือแจ้งได้ที่ thawornnan@gmail.com 

 
 

แจ้งด่วน !!!!  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกท่าน และประธานกิจกรรม ในการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะ 8-9 ต.ค.56
ขอแจ้งหัวข้อ ในการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ในระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ
     1.เศรษฐกิจพอเพียง
     2.อาเซียน
     3.คุณธรรม จริยธรรมใน
วันที่เราแข่งขัน จะมีการจับฉลาก  เพื่อเลือกหัวข้อ 3 หัวข้อ

 
 

แจ้งด่วน!!!   รายงานการแข่งขัน Science Show ส่งข้อมูลรูปเล่มให้คณะกรรมการพิจารณา วันที่ 3 ต.ค.56 ทางอีเมลล์ ที่

  1. implylove_daun@hotmail.com (อ.รสรินทร์ ตันนรา)

  2. tam_nathita@hotmail.com (อ.ณฐิตา สุภากาศ)

**********รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ให้ พิมพ์ส่งวันที่แข่งขัน****************

 
 

แจ้งด่วน!!!!!!    การส่งรูปเล่มโครงงาน คณิตศาสตร์   ให้ส่งรูปเล่มให้คณะกรรมการในวันแข่งขันวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ก่อนการแข่งขัน

 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รายการ การแข่งขัน A -Math

  • การแข่งขัน A -Math  ระดับ ม.1-3  เปลี่ยนจากห้อง 7205  เป็น 7106     และ แข่งขันวันที่  9 ตุลาคม 2556  09.00 น. - 15.00 น.

  • การแข่งขัน A -Math  ระดับ ม.4-6  เปลี่ยนจากห้อง 7206  เป็น 7107    และ แข่งขันวันที่  9 ตุลาคม 2556  09.00 น. - 15.00 น.

      มีข้อสงสัย   ติดต่อสอบถาม  ครูมนตรี  สุต๋าคำ  โทรศัพท์  084-3843023

 
 

แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน และ ครูผู้ฝึกสอน

ให้นำส่งใบขอเปลี่ยนตัวนี้ โดยยื่นต่อคณะกรรมการการแข่งขันแต่ละรายการหน้าของแข่งขัน ตอนที่ลงทะเบียนการแข่งขัน โดยต้องมีลายมือชื่อรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน และ
  • ไม่ต้องไปทำการแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนตัวในหน้าเว็บหน้าเว็บไซต์นะครับ เพระจะเกิดความยุ่งยากในการดำเนินงาน ทางส่วนกลาง จะดำเนินการแก้ไขให้เอง
  • สำหรับรายชื่อในบัตรประจำตัว ให้ใช้ปากาสีแดงขีดฆ่า แล้ว เขียนชื่อคนใหม่ แล้วนำแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน และ ครูผู้ฝึกสอน มาแสดงและยื่นต่อกรรมการ ในตอนที่ลงทะเบียนก่อนการแข่งขั

คลิกที่นี่ --> www.nayoknoy.com/sillapa56/ใบเปลี่ยนตัว.doc

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 12
จำนวนทีม 457
จำนวนนักเรียน 1,183
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 642
จำนวนกรรมการ 723
ครู+นักเรียน 1,825
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,548
ประกาศผลแล้ว 153/296 (51.69%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 23
เดือนนี้ 37
เดือนที่แล้ว 72
ปีนี้ 1,710
ทั้งหมด 61,290