หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอรรณพ รูปดี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามหน้าเสาธง 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00 ครูอรรณพ รูปดี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00 ครูณัฐวุมฺ กันธิยะเทพ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 1 8 ต.ค. 2556 11.00-13.00 ครูณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูสีแพร วิชัยศรี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูสีแพร วิชัยศรี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 5202 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูนิมิตร ธิยาม ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 5203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูนิมิตร ธิยาม ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 7108 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูกันตนา มงคลพงษ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 7107 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูกันตนา มงคลพงษ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00 ครูชลธิชา ธรรมใจ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7206 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00 ครูชลธิชา ธรรมใจ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]