หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7207 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูมนตรี สุต๋าคำ และครูกันจนา มงคลพงษ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7206 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูคนอง เรือนแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
ครูชลธิชา ธรรมใจ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
-
ครูสุดา รัตนานุการุณย์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง GSMP1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูจิราวรรณ ใหม่มาเมือง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ห้อง GSMP4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูสุทธิพร ศิรประภา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรักษวดี เกล็ดจีน ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูกิตติศักดิ์ ติ๊บมา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอรวรรณ พรมแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7205 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูยอดถวิล เกล็ดจีน ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]