หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6106 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอนุชิต อาจหาญ ครูสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6106 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอนุชิต อาจหาญ ครูสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6104 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูปราณี เจียมศรีพงษ์ ครูนราภรณ์ อุดถา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6104 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูปราณี เจียมศรีพงษ์ ครูนราภรณ์ อุดถา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 0 ห้อง ศูนย์ส่งเสริมผลิตสื่อ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 2 ชั้น 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูมานพ โยธาดี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานเวทีเถาวัลย์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูวารินทร์ บุญธิฟอง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6105 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูวารินทร์ บุญธิฟอง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6107 8 ต.ค. 2556 10.00-13.00 ครูณัฐติญา โยธาดี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6107 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูณัฐติญา โยธาดี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูจันทร์เพ็ญ กุลพิพํฒน์มงคล ครูเกษร ครไชยศรี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]