หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจอมทอง สนามวอลเลย์บอล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูทัศไนย์ ใจคำ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 203 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูพงา์พินิจ บุญชู ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 203 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูมนูญ เรือนมูล ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 202 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00 ครูทวี แสนสีอ่อง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคารดอยหลวง ห้อง 202 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00 ครูธวัชชัย ไชยสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]