หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน A 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูนำชัย ยาระณะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน A 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูนำชัย ยาระณะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน B 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูอรรณพ รูปดี ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน B 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูเฉลิมศรี ปินทะยา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน C 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูเฉลิมศรี ปินทะยา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน C 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูมุฑิตา กาปวน ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง เต้นท์ที่ 1-2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรุ่งทิวา แก้วสุยะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง เต้นท์ที่ 1-2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรุ่งทิวา แก้วสุยะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน D 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูเฉลิมศรี ปินทะยา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน D 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูเฉลิมศรี ปินทะยา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน E 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรดา ธรรมกุลเจริญ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน E 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรดา ธรรมกุลเจริญ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน F 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรดา ธรรมกุลเจริญ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง โซน F 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรดา ธรรมกุลเจริญ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง เต้นท์ที่ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูศิริลักษณ์ เทพวงศ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง ลานหน้าโรงอาหาร ห้อง เต้นโซน F 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูศิริลักษณ์ เทพวงศ์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
-
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ครูวิทยานนท์ อุดมา ครูวุฒิกร คำแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิชชุดา กันทะมาลา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิชชุดา กันทะมาลา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ครูวิทยานนท์ อุดมา ครูวุฒิกร คำแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ครูวิทยานนท์ อุดมา ครูวุฒิกร คำแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูวิชชุดา กันทะมาลา ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูวิชชุดา กันทะมาลา ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิชชุดา กันทะมาลา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิชชุดา กันทะมาลา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูภาณุพงศ์ พูลทาจักร์ ครูวิชชุดา กันทะมาลา ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูวิทยา ยาสาร ครูรุ่งทิวา แก้วสุยะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูวิทยา ยาสาร ครูรุ่งทิวา แก้วสุยะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูวิทยา ยาสาร ครูรุ่งทิวา แก้วสุยะ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 ต.ค. 2556 09.00-14.00 ครูวิทยานนท์ อุดมา ครูวุฒิกร คำแก้ว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูอรรณพ รูปดี ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูอรรณพ รูปดี ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง หอประชุมอินทนนทฺ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ครูอรรณพ รูปดี ครูวิทยา ยาสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]