หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยอินทนนท์ 2
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 8-9เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5103(MEP2) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูปัทมาพร จันทร์หลวง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5103(MEP2) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูสมมิตร รัตนานุการุณย์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5105(MEP4) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูปัทมาพร จันทร์หลวง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5105(MEP4) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูจิดาภา ขจรวิทย์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5106(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูศุภัตรา โอดเทิง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5106(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูกัลยา สุริยะสาร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5102(MEP1) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูปิ่นภิบาล เรือนงาม ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 5102(MEP1) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูพัชรินทร์ พรมเสน ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ห้อง Labschool Teater 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูปรีชา หลวงเขียว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 4 ห้อง Labschool Teater 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูจักรพงษ์ นาสมปอง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 5 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร 5 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูศิริพร ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูรกมลฉัตร รานรินทร์ ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ห้อง 5104(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูศุภัตรา โอดเทิง ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคาร5 ห้อง 5104(MEP3) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00 ครูปรีชา หลวงเขียว ผู้รับผิดชอบการประสานการแข่งขันรายการนี้


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]