หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจอมทอง 124 98 80.99% 16 13.22% 3 2.48% 4 3.31% 121
2 โรงเรียนแม่แจ่ม 106 80 79.21% 17 16.83% 4 3.96% 0 0% 101
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 97 65 71.43% 13 14.29% 9 9.89% 4 4.4% 91
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 24 6 30% 9 45% 4 20% 1 5% 20
5 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 29 6 37.5% 5 31.25% 3 18.75% 2 12.5% 16
6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 13 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
7 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 23 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 18
8 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 22 3 21.43% 3 21.43% 5 35.71% 3 21.43% 14
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
10 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 12 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
11 โรงเรียนณัทชวิทย์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]