หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 13 22 17
2 005 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 24 44 35
3 001 โรงเรียนจอมทอง 124 351 177
4 012 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 12 20 17
5 002 โรงเรียนแม่แจ่ม 106 270 164
6 006 โรงเรียนณัทชวิทย์ 2 3 2
7 008 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 29 53 32
8 007 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำงวิทย์ 0 0 0
9 011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 5 46 7
10 010 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 23 55 37
11 009 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 22 36 25
12 003 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 97 283 129
รวม 457 1183 642
1825

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนจอมทอง โทรศัพท์:: 053-341163 โทรสาร:: 053-341033
ครูวิทยา ยาสาร โทรศัพท์:: 089-8380123 อีเมล์ :: w_999w@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]