เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 


Webboard

LineID : ICTphanphit

Twitter

ID : phanphit

ข่าวสาร

ประมวลภาพ

Send mail

053-722577 
   

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
4 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
*ตารางการแข่งทักษะคอมพิวเตอร์*
[-วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556-]

Spec เครื่องตัดต่อภาพยนตร์ Windows 7 - 64 bit
Core i3 Ram 4 GB LED 20"

ผู้แข่งขันจัดเตรียมหูฟัง บันทึกเสียง ซอฟต์แวร์มาเอง

[
เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร]
การใช้กระดาษ Photo สวยดูดีและอยู่ได้นาน
กรุณาตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล อื่นๆ ก่อนคลิกเกียรติบัตร
ติดต่อ
แก้ไขข้อมูลที่ศูนย์กลุ่มสาระ ทั้ง 9 ศูนย์ โทรศัพท์ด้านล่าง

พิมพ์เกียรติบัตร
ครู และนักเรียน
* กรณีต้องการพิมพ์เป็นรายคน แยกครู-นักเรียน ให้เข้าระบบ รร.
กรรมการตัดสิน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันApps รายงานผลการแข่งขัน
[ปรับจอภาพแนวตั้งเท่านั้น]
<


 Sillapa CR Apps
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
สำหรับบนมือถือ แท็บเล็ต
ระบบฯ Android ทุกรุ่น
 
 


 
  
 
คำสั่ง สพม.36 แก้ไขล่าสุด 1 ก.ย.2556


 
 
โทรศัพท์ ติดต่อ สอบถาม ทุกปัญหา
 
 
 
 
 
 

[เอกสาร-เกณฑ์เพิ่มเติม]

[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]  เกณฑ์การแข่งขันคำคม [ดาวน์โหลด]
[คณิตศาสตร์]
เกณฑ์การแข่งขันทักษะคณิตฯ ระดับ จ.เชียงราย [ดาวน์โหลด]
[วิทยาศาสตร์] เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 14 รายการ [ดาวน์โหลด]
[ภาษาญี่ปุ่น] เกณฑ์การแข่งขันการคัดลายมือและการอ่านออกเสียง[ดาวน์โหลด]
[ภาษาไทย] แจ้งหัวข้อการพูดสุนทรพจน์-เรียงความ-เพลงกล่อมเด้ก [ดาวน์โหลด]
[ทักษะธุรกิจ] เกณฑ์การแข่งขัน บัญชี พิมพ์ดีด ตอบปัญหาธุรกิจ [ดาวน์โหลด]
[ภาษาจีน] เกณฑ์การแข่งขันการเขียนและอ่านภาษาจีน [ดาวน์โหลด]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน,หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณารักษ์ [ดาวน์โหลด]
[ภาษาไทย] เพิ่มเติม ที่นี่ [ดาวน์โหลด ]
แบบคัดลายมืออักษรล้านนาคลิกที่นี่ [ดาวน์โหลด]
เกณฑ์ทักษะการงานอาชีพฯ...เพิ่มเติม ที่นี่ [ดาวน์โหลด]
เกณฑ์ทักษะศิลป...วงดนตรีพิ้นเมือง [ดาวน์โหลด]
[การงานฯ]แบบฟอร์มโครงงานอาชีพ

[ภาษาไทย]- เอกสารบทอาขยาน ขการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
[ภาษาต่างประเทศ]-เอกสารหัวข้อการแข่งขัน พูด Impromptu Speech

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

แจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในเว็บ

เพื่อให้รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นปัจจุบันขอแจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนตัวดังนี้

1.การแข่งขันประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
2.การแข่งขันประเภททีม
    2.1)ทีม 2-3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
    2.2)ทีม 4-6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
    2.3)ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
    2.4)ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
    2.5)ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
3.การเปลี่ยนตัวในเว็บ(ไม่ต้องใช้หนังสือขอเปลี่ยนตัว) รร.พานพิทยาคม จะอนุมัติการเปลี่ยนตัวทุกวันเวลา 16.00 น.
4.การเปลี่ยนตัวในเว็บสามารถทำได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 56
5.การเปลี่ยนตัวหลังวันที่ 31 ส.ค. 56 หรือ ระหว่างการแข่งขันต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม พร้อมสำเนานำส่งเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน

 
 
กรุณาศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ศูนย์กลุ่มสาระฯ 9 ศูนย์    คลิกที่นี่

 
  แผนที่ สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมประจำปี 2556

 

 
แจ้งผู้เข้าแข่งขันทักษะงานคหกรรมทุกรายการ
ให้ผู้เข้าแข่งขันทักษะงานคหกรรม ทุกรายการ เตรียมเสื่อ อย่างน้อย 1 ผืน ปลั๊กพ่วง อย่างน้อย 1 ตัว มาด้วยในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 08:52 น.
เรียนคณะกรรมการการแข่งขันทักษะ Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย
ให้คณะกรรมการทุกท่านเตรียมคำศัพท์คนละ 20 คำ พร้อมที่จะใช้ในการแข่งขัน ให้นำไปในวันแข่งขัน 13 กันยายน 2556
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 08:28 น.
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน เตรียมโปรแกรมที่ใช้จัดทำเกม และอุปกรณ์ หูฟัง และ ไมค์(กรณีที่ต้องการบันทึกเสียง) มาด้วย ส่วนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำเกมภาพและเสียงทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08:48 น.
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ทางศูนย์ฯจะเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1.ใบพัดเครื่องบิน 2.ดอกรีเวท 3.เส้นลวด 4.หนังยาง อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง และให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาเองทุกทีม
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 น.
แจ้งหัวข้อพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
1.ระดับประถม โรงเรียนของฉัน 我的学校
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานอดิเรกของฉัน 我的爱好
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนภาษาจีนอนาคตก้าวไกล 学会中国话 前途宽广
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:13 น.
แจ้งหัวข้อที่ใช้จับฉลากแข่งขันสาระทัศนศิลป์
หัวข้อที่ใช้ในการจับฉลากแข่งขันสาระทัศนศิลป์ทุกรายการ
1. เทิดไท้องค์ภูมิพล
2. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ต่อต้านยาเสพติด
4. ประชาคมอาเซียน
5. วัฒนธรรมไทย
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:06 น.
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม4-ม6 ให้ผู้เข้าแข่งเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม
โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม4-ม6 ให้เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาในวันแข่งขันด้วยดังนี้ 1. หูฟัง 2. ไมโครโฟน 3. โปรแกรมสำหรับใช้ในการแข่งขัน (ไม่จำกัดโปรแกรม) ในแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น 4. ขณะแข่งขันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 5. ทางโรงเรียนพานพิทยาคม ได้จัดเตรียม Story board ให้
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:07 น.
แจ้งกำหนดการส่งเอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย ส่งเอกสารโครงงานจำนวน 4 ฉบับ ถึงโรงเรียนพานพิทยาคม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 จ่าหน้าซองถึง ครูธัญญชล ทองสา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทร 086-0588118 โดยทางเลขาศูนย์ฯ จะทำการส่งเอกสารให้คณะกรรมการในวันที่ 1 กันยายน 2556
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:57 น.
 

 
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 73
จำนวนทีม 6,675
จำนวนนักเรียน 14,499
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,504
จำนวนกรรมการ 2,230
ครู+นักเรียน 23,003
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,233
ประกาศผลแล้ว 288/352 (81.82%)
 

เว็บไซต์

 
สพม.36
โรงเรียนพานพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 97
สัปดาห์นี้ 154
สัปดาห์ที่แล้ว 644
เดือนนี้ 1,484
เดือนที่แล้ว 2,983
ปีนี้ 34,233
ทั้งหมด 1,185,662
 

   
 

 
 
bezoeker stats free
จำนวนผู้เยี่ยมชม