หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอลโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 1.ให้แต่ละทีมที่เข้าการแข่งขันนำฟื้นที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบอาหารมาเอง 2.ให้เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันตามเกณฑ์มาให้ครบ 3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอลโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 1.ให้เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันตามเกณฑ์มาให้ครบ 2.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องจริยธรรม อาคาร 1 ห้อง 121 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112, 113, 114, 115, 116, 117 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00 ห้องกรรมการ 128
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122, 123, 124, 125, 126, 127 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00 ห้องกรรมการ 128
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112, 113, 114, 115, 116, 117 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ห้องกรรมการ 128
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122, 123, 124, 125, 126, 127 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ห้องกรรมการ 128
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 13 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 14 ก.ย. 2556 09.00 -12.00 ผู้แข่งเตรียมอุปกรณ์มาเอง และให้กรรมการตรวจอุปกรณ์ก่อนเข้าแข่งขัน 15 นาที
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 14 ก.ย. 2556 13.00 -16.00 ผู้แข่งเตรียมอุปกรณ์มาเอง และให้กรรมการตรวจอุปกรณ์ก่อนเข้าแข่งขัน 15 นาที
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427-428 13 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426-427-428 14 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 333 - 335 14 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 333 - 335 14 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]