หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 335 - 336 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 12 ก.ย. 2556 09.00 -16.00 ทางทีมงานจะจัดโต๊ะแสดงผลงานให้ 1 ชุด
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 13 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00 ทางทีมงานจัดเตรียมโต๊ะสำหรับแสดงผลงานให้ 1 ชุด
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00 ทางทีมงานจัดเตรียมโต๊ะสำหรับแสดงผลงานไว้ให้ 1 ชุด
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 2 ห้อง 323 - 326 13 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00 ทางทีมงานได้จัดเตรียมโต๊ะสำหรับแสดงผลงานไว้ให้ 1 ชุด
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง COM-1 [511], COM-2 [512] 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง COM-3 [515], COM-5 [516] 11 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 13 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 13 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
11 654 แรลลี่สี่สหาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 335 - 336 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00 ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาเอง (ไม่มีการแข่งขันระดับภาค)
12 655 แรลลี่สี่สหาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 335 - 336 12 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง (ไม่มีการแข่งขันระดับภาค)
13 657 คิดในใจ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 พญาหาญ ชั้น 3 ห้อง 331 - 332 14 ก.ย. 2556 09.00 -12.00 เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ไม่มีการแข่งขันระดับภาค)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]