หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(โรงเรียนบ้านเก่า) ห้อง 524-528 12 ก.ย. 2556 08.00-16.00 แต่งกายด้วย ชุดนักเรียน เริ่มลงทะเบียน 08.00 - 09.00 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (โรงเรียนบ้านเก่า) ตอนบ่ายมาแข่งขันที่โรงเรียนพานพิทยาคม
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(โรงเรียนบ้านเก่า) ห้อง 524-528 13 ก.ย. 2556 08.00-16.00 แต่งกายด้วย ชุดนักเรียน เริ่มลงทะเบียน 08.00 - 09.00 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (โรงเรียนบ้านเก่า) ตอนบ่ายมาแข่งขันที่โรงเรียนพานพิทยาคม
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00 12 ก.ย. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 ณ ห้อง 52213 ก.ย. เริ่มประกวด 08.00-16.00มีโต๊ะ ยาว 1.2 เมตร กว้าง 0.6 เมตร สำหรับวางแผงโครงงาน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00 12 ก.ย. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 ณ ห้อง 522 13 ก.ย. เริ่มประกวด 08.00-16.00มีโต๊ะ ยาว 1.2 เมตร กว้าง 0.6 เมตร สำหรับวางแผงโครงงาน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม ห้อง บริเวณ สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00 12 ก.ย. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 ณ ห้อง 521 13 ก.ย. เริ่มประกวด 08.00-16.00มีโต๊ะ ยาว 1.2 เมตร กว้าง 0.6 เมตร สำหรับวางแผงโครงงาน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00 12 ก.ย. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 ณ ห้อง 521 13 ก.ย. เริ่มประกวด 08.00-16.00มีโต๊ะ ยาว 1.2 เมตร กว้าง 0.6 เมตร สำหรับวางแผงโครงงาน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที ใต้อาคาร 1 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 50
08.00-16.00 ทีมละ 3 คน เริ่มลงทะเบียน 08.00-08.30 จับฉลาก 08.45 เริ่มแสดง 09.00 (โรงเรียนในเขตพื้นที่1และ2 แข่งวันที่ 13 ก.ย. เขตพื่นที่3และ4 แข่งวันที่ 14 ก.ย.)
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ชั้นล่างอาคารหอพักและโรงอาหาร ชั้น ศูนย์วิจัยข้าว ห้อง ศูนย์วิจัยข้าว 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 21 - 50
08.00-16.00 ทีมละ 3 คน เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 จับฉลาก 08.45 เริ่มแสดง 09.00 บริเวณชั้นล่างอาคารหอพักและโรงอาหาร ศูนย์วิจัยข้าว
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
08.00-16.00 12 ก.ย. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 ณ ห้อง 521 13 ก.ย. เริ่มประกวด 08.00-16.00มีโต๊ะ ยาว 1.2 เมตร กว้าง 0.6 เมตร สำหรับวางแผงโครงงาน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หน้าหอประชุม 12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
09.00-16.00 12 ก.ย. เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 ณ ห้อง 521 13 ก.ย. เริ่มประกวด 08.00-16.00มีโต๊ะ ยาว 1.2 เมตร กว้าง 0.6 เมตร สำหรับวางแผงโครงงาน
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา 14 ก.ย. 2556 08.00-16.00 เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามบาสเกตบอล ข้างหอประชุมโรงเรียนพานพิเศษ 14 ก.ย. 2556 08.00-16.00 เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น.
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
08.00-16.00 วันที่ 13 เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 และเริ่มสร้างและทดสอบเครื่องบิน 09.00-16.00 วันที่ 14 ลงทะเบียน 08.00-09.00 และจำสลากลำดับการแข่งขัน โดยเริ่มแข่ง 09.00 เป็นต้นไป
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สนามฟุตบอล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
08.00-16.00 13 ก.ย.เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น.และสร้างเครื่องบิน 14 ก.ย. ลงทะเบียน 08.00-09.00 เพื่อจับสลากลำดับการแข่งขันและเริ่มแข่ง 09.00-16.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]