หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 216 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 216 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง บริเวณหน้าอาคาร2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง หน้าอาคาร2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 216 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.45
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวทีโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวทีใหญ่ 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 (ห้องเรียนสีเขียว) 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 228 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 228 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.00-08.45
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 228 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.45
13 636 การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 217,227 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
14 637 การตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 217,227 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
15 638 การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 213,218 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
16 639 การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 213,218 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
17 640 การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 223,224 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
18 641 การตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 223,224 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
19 642 การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 225,226 12 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
20 643 การตอบปัญหาหน้าที่พลเมือง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 225,226 13 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
21 644 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 223,224 14 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
22 645 การตอบปัญหาสาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) ห้อง 225,226 14 ก.ย. 2556 13.00 - 14.30 ลงทะเบียน 12.00 - 12.45
23 646 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) หน้าอาคาร 2 12 ก.ย. 2556 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.45
24 647 การแข่งขันโครงงานสังคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 2 (เจ้าคำลือ) หน้าอาคาร 2 13 ก.ย. 2556 09.00 - 16.30 ลงทะเบียน 08.00 - 08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]