หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 1 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 2 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์หน้าห้องสมุดพานพิท 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เฉลิมพระเกียรติ สปช 2/28 ชั้น 3 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์หน้าห้องสมุดพานพิท 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์หน้าห้องสมุดพานพิท 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัีน 30 นาที
38 694 ดนตรีพื้นเมือง ซึง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
39 695 ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
40 696 ดนตรีพื้นเมือง ขลุ่ย ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
41 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
42 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
43 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
44 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
45 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
46 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
47 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น. แข่งขัน 2 เพลง ร้องเพลงละ 1 รอบ
48 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น. แข่งขัน 2 เพลง ร้องเพลงละ 1 รอบ
49 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น. แข่งขัน 2 เพลง ร้องเพลงละ 1 รอบ
50 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 14 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น. แข่งขัน 2 เพลง ร้องเพลงละ 1 รอบ
51 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
52 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
53 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
54 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 2 บริเวณหอประชุม 2 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
55 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
56 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
57 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
58 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน เวที 3 ห้องโสตฯ 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
59 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00น.
60 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เวที 1 สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00น.
61 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. – 08.30 น.
62 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 น. – 12.30 น.
63 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 น. – 12.30 น.
64 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 น. – 12.30 น.
65 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. – 08.30 น.
66 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. – 08.30 น.
67 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. – 08.30 น.
68 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. – 08.30 น.
69 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 10.00 น. – 10.30 น.
70 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม หอประชุมโรงเรียน 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 10.00 น. – 10.30 น.
71 652 วงดนตรีพื้นเมือง ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 08.30 น. – 09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]