หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 13.00-15.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 12 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม เต้นท์ โรงเรียนพานพิทยาคม 13 ก.ย. 2556 09.30-12.30
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com4 (515),Com5 (516) 14 ก.ย. 2556 09.00-14.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 1 (511), COM 2 (512) 4 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 1 (511), COM 2 (512) 4 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com1 (511) 14 ก.ย. 2556 09.00-14.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com 2 (512) 14 ก.ย. 2556 09.00-14.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Com 2 (512), Com 3 (514), Com 5 (516) 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เตรียม หูฟัง และ CD โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน มาเอง
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 3 (514) 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 1 (511), COM 2 (512) 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 4 (515), COM 5 (516) 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 2 (512) , COM 5 (516) 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00 โปรแกรมที่ใช้ตรวจเว็บเพจ ใช้ IE8 เท่านั้น, โปรแกรมที่ใช้อัพโหลด FileZilla เตรียมโปรแกรมให้แล้ว
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 3 (514) 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 13 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง COM 3 (514) - COM 4 (515) 4 พ.ย. 2556 09.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟัง ไมโครโฟน โปรแกรมไม่จำกัด ใส่ CD/DVD เท่านั้น, ไม่เชื่อมต่อเน็ต, เตรียมใบเขียน Story Board ให้แล้ว
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 09.00-12.00 ประกอบหุ่นทดสอบสนาม 13.00-16.00 เริ่มแข่งขันรอบ1-2
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00 09.00-12.00 ประกอบหุ่นทดสอบสนาม 13.00-16.00 เริ่มแข่งขันรอบ1-2
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2556 2 วัน วันที 12 เตรียมหุ่ม ทดสอบสนาม เก็บหุ่น

วันที่ 13 เริ่มแข่งขัน 09.00-16.00

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สร้างหุ่นให้นำมาเอง

36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2556 2 วัน วันที 12 เตรียมหุ่ม ทดสอบสนาม เก็บหุ่น

วันที่ 13 เริ่มแข่งขัน 09.00-16.00

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สร้างหุ่นให้นำมาเอง

37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุม 12 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
38 674 การแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00-12.00 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน
39 675 การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาธุรกิจ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00-11.30 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน
40 676 การแข่งขันทักษะการตอบปัญหาธุรกิจ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00-11.30 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน
41 677 การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน
42 678 การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 12 ก.ย. 2556 10.00 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน
43 679 การประดิษฐ์สวดถาด (แบบชื้น) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 13.00-15.00
-
44 680 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 13 ก.ย. 2556 09.00-11.00
-
45 681 การแข่งขันการจำแนกพืชกรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
46 682 การแข่งขันการจำแนกพืชกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
47 683 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
48 684 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
49 685 การแข่งขันเขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไม้ 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
50 686 การแข่งขันเขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไม้ 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
51 687 การแข่งขันเดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
52 688 การแข่งขันเดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 13 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
53 689 การแข่งขันการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 12 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
54 690 การแข่งขันการตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
55 691 การแข่งขันการเชื่อมไฟฟ้า ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
56 692 การแข่งขันงานอิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 09.00+12.00
-
57 693 การแข่งขันงานอิเล็กทรอนิกส์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม โรงฝึกงานไฟฟ้าและลานข้างโรงอาหาร 14 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]