หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
ระหว่าง วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน 434
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน คือ ห้อง 434
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00 -
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน 436
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 ก.ย. 2556 08.30-16.00 ห้องเก็บตัวนักเรียน คือ ห้อง 436
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00 -
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพาน ห้อง หอประชุม โรงเรียนอนุบาลพาน 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00 -
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุบาลพาน หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพาน ห้อง หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพาน 13 ก.ย. 2556 08.30-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00 -
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00 -
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 12 ก.ย. 2556 08.30-16.00 -
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00 -
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 12 ก.ย. 2556 13.00-16.00 -
18 656 การแข่งขันอ่่านภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
19 658 การแข่งขันเขียนภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ก.ย. 2556 11.00-12.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
20 659 การแข่งขันเขียนภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ก.ย. 2556 11.00-12.30 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
21 660 การแข่งขันอ่านภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 13 ก.ย. 2556 09.00-10.30 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
22 668 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
23 665 การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 13 ก.ย. 2556 08.30-12.00
-
24 671 การแข่งขันการเขียนภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00 -
25 672 การแข่งขันความเข้าใจในการอ่านภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 12 ก.ย. 2556 08.30-12.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]