หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 213 158 74.53% 35 16.51% 14 6.6% 5 2.36% 212
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 195 137 72.11% 31 16.32% 13 6.84% 9 4.74% 190
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 152 112 74.67% 14 9.33% 12 8% 12 8% 150
4 โรงเรียนพานพิทยาคม 178 104 59.43% 43 24.57% 14 8% 14 8% 175
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 189 104 57.78% 37 20.56% 23 12.78% 16 8.89% 180
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 184 95 53.07% 43 24.02% 28 15.64% 13 7.26% 179
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 175 84 48.84% 34 19.77% 32 18.6% 22 12.79% 172
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 159 72 46.15% 39 25% 22 14.1% 23 14.74% 156
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 150 68 45.95% 40 27.03% 24 16.22% 16 10.81% 148
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 156 62 40% 41 26.45% 36 23.23% 16 10.32% 155
11 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 148 54 36.99% 42 28.77% 35 23.97% 15 10.27% 146
12 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 143 53 37.32% 36 25.35% 28 19.72% 25 17.61% 142
13 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 138 49 36.3% 30 22.22% 33 24.44% 23 17.04% 135
14 โรงเรียนเทศบาล 6 113 47 43.52% 37 34.26% 15 13.89% 9 8.33% 108
15 โรงเรียนนครวิทยาคม 131 47 38.52% 22 18.03% 23 18.85% 30 24.59% 122
16 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 126 46 37.7% 34 27.87% 23 18.85% 19 15.57% 122
17 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 171 45 29.03% 48 30.97% 35 22.58% 27 17.42% 155
18 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 145 44 32.12% 34 24.82% 32 23.36% 27 19.71% 137
19 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 133 43 33.86% 44 34.65% 21 16.54% 19 14.96% 127
20 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 123 43 35.54% 33 27.27% 32 26.45% 13 10.74% 121
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 128 43 34.4% 33 26.4% 27 21.6% 22 17.6% 125
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 137 42 32.81% 33 25.78% 29 22.66% 24 18.75% 128
23 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 123 41 33.88% 37 30.58% 29 23.97% 14 11.57% 121
24 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 109 40 38.1% 22 20.95% 23 21.9% 20 19.05% 105
25 โรงเรียนสันติวิทยา 133 38 30.89% 34 27.64% 26 21.14% 25 20.33% 123
26 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 102 38 42.7% 22 24.72% 17 19.1% 12 13.48% 89
27 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 112 36 33.64% 29 27.1% 27 25.23% 15 14.02% 107
28 โรงเรียนพญาเม็งราย 105 33 33.67% 26 26.53% 16 16.33% 23 23.47% 98
29 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 113 33 32.67% 21 20.79% 28 27.72% 19 18.81% 101
30 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 94 33 36.67% 18 20% 16 17.78% 23 25.56% 90
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 108 32 31.07% 30 29.13% 24 23.3% 17 16.5% 103
32 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 95 31 35.23% 22 25% 17 19.32% 18 20.45% 88
33 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 105 30 29.7% 27 26.73% 27 26.73% 17 16.83% 101
34 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 116 30 28.57% 23 21.9% 26 24.76% 26 24.76% 105
35 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 84 30 38.96% 17 22.08% 15 19.48% 15 19.48% 77
36 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 109 29 29.29% 23 23.23% 26 26.26% 21 21.21% 99
37 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 104 28 29.79% 13 13.83% 26 27.66% 27 28.72% 94
38 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 85 27 33.33% 16 19.75% 21 25.93% 17 20.99% 81
39 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 105 25 24.75% 29 28.71% 32 31.68% 15 14.85% 101
40 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 74 25 35.21% 21 29.58% 14 19.72% 11 15.49% 71
41 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 77 25 33.33% 20 26.67% 15 20% 15 20% 75
42 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 114 24 23.53% 30 29.41% 28 27.45% 20 19.61% 102
43 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 90 24 29.27% 20 24.39% 19 23.17% 19 23.17% 82
44 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 68 22 36.07% 22 36.07% 7 11.48% 10 16.39% 61
45 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 88 22 27.16% 15 18.52% 27 33.33% 17 20.99% 81
46 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 88 21 26.92% 13 16.67% 19 24.36% 25 32.05% 78
47 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 74 20 29.85% 10 14.93% 17 25.37% 20 29.85% 67
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 55 19 35.85% 10 18.87% 9 16.98% 15 28.3% 53
49 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 64 17 27.87% 18 29.51% 14 22.95% 12 19.67% 61
50 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 36 17 47.22% 11 30.56% 2 5.56% 6 16.67% 36
51 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 40 14 35.9% 13 33.33% 6 15.38% 6 15.38% 39
52 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 69 13 19.12% 18 26.47% 16 23.53% 21 30.88% 68
53 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 38 13 37.14% 8 22.86% 12 34.29% 2 5.71% 35
54 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 35 13 40.63% 7 21.88% 7 21.88% 5 15.63% 32
55 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 45 10 22.73% 17 38.64% 9 20.45% 8 18.18% 44
56 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 54 10 21.28% 11 23.4% 11 23.4% 15 31.91% 47
57 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 9 25% 10 27.78% 11 30.56% 6 16.67% 36
58 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 33 9 30% 9 30% 9 30% 3 10% 30
59 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 21 9 42.86% 4 19.05% 4 19.05% 4 19.05% 21
60 โรงเรียนวัฒนศึกษา 23 8 34.78% 3 13.04% 8 34.78% 4 17.39% 23
61 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 31 7 25% 8 28.57% 6 21.43% 7 25% 28
62 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 23 5 21.74% 3 13.04% 11 47.83% 4 17.39% 23
63 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 50 4 8.51% 10 21.28% 17 36.17% 16 34.04% 47
64 โรงเรียนเรืองปัญญา 16 4 25% 2 12.5% 4 25% 6 37.5% 16
65 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 32 2 6.25% 9 28.13% 9 28.13% 12 37.5% 32
66 โรงเรียนอนุบาลเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์) 17 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
67 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 16 2 13.33% 1 6.67% 6 40% 6 40% 15
68 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 37 1 3.13% 6 18.75% 11 34.38% 14 43.75% 32
69 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 15 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 14
70 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 8 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
71 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 11 0 0% 0 0% 4 40% 6 60% 10
72 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]