สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 158 35 14 5 207
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 137 31 13 9 181
3 เทิงวิทยาคม 112 14 12 12 138
4 พานพิทยาคม 104 43 14 14 161
5 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 104 37 23 16 164
6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 95 43 28 13 166
7 เชียงแสนวิทยาคม 84 34 32 22 150
8 แม่จันวิทยาคม 72 39 22 23 133
9 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 68 40 24 16 132
10 แม่ลาววิทยาคม 62 41 36 16 139
11 เชียงของวิทยาคม 54 42 35 15 131
12 หัวยสักวิทยาคม 53 36 28 25 117
13 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 49 30 33 23 112
14 เทศบาล 6 47 37 15 9 99
15 นครวิทยาคม 47 22 23 30 92
16 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 34 23 19 103
17 ลูกรักเชียงของ 45 48 35 27 128
18 เวียงแก่นวิทยาคม 44 34 32 27 110
19 ป่าแดดวิทยาคม 43 44 21 19 108
20 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 43 33 32 13 108
21 สามัคคีวิทยาคม 2 43 33 27 22 103
22 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 42 33 29 24 104
23 แม่เจดีย์วิทยาคม 41 37 29 14 107
24 ดอนชัยวิทยาคม 40 22 23 20 85
25 สันติวิทยา 38 34 26 25 98
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 38 22 17 12 77
27 เด็กดีพิทยาคม 36 29 27 15 92
28 พญาเม็งราย 33 26 16 23 75
29 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 33 21 28 19 82
30 ขุนตาลวิทยาคม 33 18 16 23 67
31 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 32 30 24 17 86
32 สันติคีรีวิทยาคม 31 22 17 18 70
33 วาวีวิทยาคม 30 27 27 17 84
34 ปล้องวิทยาคม 30 23 26 26 79
35 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 30 17 15 15 62
36 เชียงรายวิทยาคม 29 23 26 21 78
37 จันจว้าวิทยาคม 28 13 26 27 67
38 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 27 16 21 17 64
39 แม่สรวยวิทยาคม 25 29 32 15 86
40 นุชนาถอนุสรณ์ 25 21 14 11 60
41 บ้านแซววิทยาคม 25 20 15 15 60
42 พานพิเศษพิทยา 24 30 28 20 82
43 บุญเรืองวิทยาคม 24 20 19 19 63
44 สหศาสตร์ศึกษา 22 22 7 10 51
45 ไม้ยาวิทยาคม 22 15 27 17 64
46 เวียงชัยวิทยาคม 21 13 19 25 53
47 ยางฮอมวิทยาคม 20 10 17 20 47
48 ราชประชานุเคราะห์ 15 19 10 9 15 38
49 แม่อ้อวิทยาคม 17 18 14 12 49
50 ดรุณราษฎร์วิทยา 17 11 2 6 30
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 14 13 6 6 33
52 ดอยงามวิทยาคม 13 18 16 21 47
53 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 13 8 12 2 33
54 บ้านเทอดไทย 13 7 7 5 27
55 ศิริมาตย์เทวี 10 17 9 8 36
56 พรพิกุลพิทยา 10 11 11 15 32
57 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 9 10 11 6 30
58 กฤษณาทวีวิทย์ 9 9 9 3 27
59 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 9 4 4 4 17
60 วัฒนศึกษา 8 3 8 4 19
61 บ้านห้วยผึ้ง 7 8 6 7 21
62 ความหวังเวียงป่าเป้า 5 3 11 4 19
63 โสภณจริยธรรมวิทยา 4 10 17 16 31
64 เรืองปัญญา 4 2 4 6 10
65 วัดอำมาตย์วิทยา 2 9 9 12 20
66 อนุบาลเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์) 2 3 5 6 10
67 เวียงชัยพิทยา 2 1 6 6 9
68 วัดแม่คำวิทยา 1 6 11 14 18
69 ลูกรักป่าแดด 1 4 4 5 9
70 บุญพิทักษ์วิทยา 1 1 1 4 3
71 บุญเรืองวิทยา 0 0 4 6 4
72 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 1 0 1
รวม 2,479 1,529 1,290 1,053 6,351