สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 158 35 14 5 207
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 137 31 13 9 181
3 เทิงวิทยาคม 112 14 12 12 138
4 พานพิทยาคม 104 43 14 14 161
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 95 43 28 13 166
6 เชียงแสนวิทยาคม 84 34 32 22 150
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 76 35 23 16 134
8 แม่จันวิทยาคม 72 39 22 23 133
9 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 68 40 24 16 132
10 แม่ลาววิทยาคม 62 41 36 16 139
11 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 49 30 33 23 112
12 หัวยสักวิทยาคม 48 34 27 24 109
13 เทศบาล 6 47 37 15 9 99
14 นครวิทยาคม 47 22 23 30 92
15 เชียงของวิทยาคม 46 39 35 15 120
16 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 34 23 19 103
17 ลูกรักเชียงของ 45 48 35 27 128
18 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 42 33 32 13 107
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 42 33 29 24 104
20 แม่เจดีย์วิทยาคม 41 37 29 14 107
21 ดอนชัยวิทยาคม 40 22 23 20 85
22 ป่าแดดวิทยาคม 39 44 21 19 104
23 สันติวิทยา 38 34 26 25 98
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 38 22 17 12 77
25 เด็กดีพิทยาคม 36 29 27 15 92
26 เวียงแก่นวิทยาคม 33 33 32 27 98
27 สามัคคีวิทยาคม 2 33 32 27 22 92
28 ขุนตาลวิทยาคม 32 18 16 23 66
29 สันติคีรีวิทยาคม 31 22 17 18 70
30 วาวีวิทยาคม 30 27 27 17 84
31 ปล้องวิทยาคม 30 23 26 26 79
32 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 30 17 15 15 62
33 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 29 30 24 17 83
34 เชียงรายวิทยาคม 29 23 26 21 78
35 พญาเม็งราย 29 23 16 23 68
36 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 28 21 28 19 77
37 จันจว้าวิทยาคม 28 13 26 27 67
38 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 27 16 21 17 64
39 แม่สรวยวิทยาคม 25 29 32 15 86
40 นุชนาถอนุสรณ์ 25 21 14 11 60
41 บ้านแซววิทยาคม 25 20 15 15 60
42 พานพิเศษพิทยา 24 30 28 20 82
43 บุญเรืองวิทยาคม 24 20 19 19 63
44 สหศาสตร์ศึกษา 22 22 7 10 51
45 ไม้ยาวิทยาคม 22 15 27 17 64
46 เวียงชัยวิทยาคม 21 13 19 25 53
47 ยางฮอมวิทยาคม 20 10 17 20 47
48 ราชประชานุเคราะห์ 15 19 10 9 15 38
49 แม่อ้อวิทยาคม 17 18 14 12 49
50 ดรุณราษฎร์วิทยา 17 11 2 6 30
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 14 13 6 6 33
52 ดอยงามวิทยาคม 13 18 16 21 47
53 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 13 8 12 2 33
54 บ้านเทอดไทย 13 7 7 5 27
55 ศิริมาตย์เทวี 10 17 9 8 36
56 พรพิกุลพิทยา 10 11 11 15 32
57 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 9 10 11 6 30
58 กฤษณาทวีวิทย์ 9 9 9 3 27
59 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 9 4 4 4 17
60 วัฒนศึกษา 8 3 8 4 19
61 บ้านห้วยผึ้ง 7 8 6 7 21
62 ความหวังเวียงป่าเป้า 5 3 11 4 19
63 โสภณจริยธรรมวิทยา 4 10 17 16 31
64 เรืองปัญญา 4 2 4 6 10
65 วัดอำมาตย์วิทยา 2 9 9 12 20
66 อนุบาลเหมืองง่า (ฤทธิ์ไกรอุปถัมภ์) 2 3 5 6 10
67 เวียงชัยพิทยา 2 1 6 6 9
68 วัดแม่คำวิทยา 1 6 11 14 18
69 ลูกรักป่าแดด 1 4 4 5 9
70 บุญพิทักษ์วิทยา 1 1 1 4 3
71 บุญเรืองวิทยา 0 0 4 6 4
72 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 1 0 1
รวม 2,399 1,517 1,289 1,052 6,257