การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม4-ม6 ให้ผู้เข้าแข่งเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม
โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม4-ม6 ให้เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาในวันแข่งขันด้วยดังนี้ 1. หูฟัง 2. ไมโครโฟน 3. โปรแกรมสำหรับใช้ในการแข่งขัน (ไม่จำกัดโปรแกรม) ในแผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น 4. ขณะแข่งขันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 5. ทางโรงเรียนพานพิทยาคม ได้จัดเตรียม Story board ให้
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:07 น.