แจ้งหัวข้อพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
1.ระดับประถม โรงเรียนของฉัน 我的学校
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานอดิเรกของฉัน 我的爱好
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนภาษาจีนอนาคตก้าวไกล 学会中国话 前途宽广
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:13 น.