การแข่งขันเครื่องบินพลังยางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ทางศูนย์ฯจะเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1.ใบพัดเครื่องบิน 2.ดอกรีเวท 3.เส้นลวด 4.หนังยาง อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง และให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาเองทุกทีม
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 น.