การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน เตรียมโปรแกรมที่ใช้จัดทำเกม และอุปกรณ์ หูฟัง และ ไมค์(กรณีที่ต้องการบันทึกเสียง) มาด้วย ส่วนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำเกมภาพและเสียงทางศูนย์ฯได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08:48 น.