เรียนคณะกรรมการการแข่งขันทักษะ Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย
ให้คณะกรรมการทุกท่านเตรียมคำศัพท์คนละ 20 คำ พร้อมที่จะใช้ในการแข่งขัน ให้นำไปในวันแข่งขัน 13 กันยายน 2556
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 08:28 น.